Mannen ska, enligt kammaråklagare Rickard Finnbergs beskrivning i stämningsansökan, ha skickat textmeddelanden (SMS) med hotfullt och kränkande innehåll till en kvinna "vid i vart fall 30 tillfällen" från december år 2016 till mars år 2017.

Det olaga hotet lär bestå i att mannen i februari i år har skickat textmeddelande till kvinnan, med innebörden att han ska skjuta henne med pistol.

"Hotet var sådant att (namnet) kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet" står det i stämningsansökan.

Mannen har, också enligt stämningsansökan, medgett händelseförloppet.