Delårsredovisningen som presenterades under fullmäktigesammanträdet bröt inte mot trenden som har varit i Pajala. Prognosen visar dock att kommunen "bara" avviker mot budgeten med 1,2 miljoner kronors minus. Men pengarna rullar inte in i Pajalas kommunkassa.

Den politiska majoriteten har redan förvarnat om att nya drastiska åtgärder kan komma att ske. Den 25 september tar man upp åtgärderna i budgetberedningen i kommunstyrelsen. Ett av förslagen lär vara att stänga Tärendö skola, som Norrbottens Media har rapporterat om under senaste veckan. Just det förslaget hamnade i fokus på kommunfullmäktige. Leif Gramner (KD) menar att det är ytterligare ett steg mot centralisering.

– Jag har fått mycket kritik för att jag har påpekat det. Men allt som har gjorts hittills har gått åt det hållet. Man ska stänga skolor och badhus, det ena efter det andra, säger Gramner och fortsätter:

Artikelbild

| Kommunalråd. Anna Kumpula Kostet (V).

– Jag tror att det behövs ett nytänk där man vågar satsar på människorna, vågar försöka ge dem chansen. Om man i en by får människorna på tårna, som jobbar och sliter och kommer med förslag för att få behålla sin skola i ett eller två år. Då ser jag det som ett ganska fult slag i ansiktet att två veckor efter skolstarten komma och säga: Nej, det här var inte bra. Hur många gånger tror ni att de här människorna kan lyfta sig för att ytterligare en gång försöka rädda sin by?

Gramner tycker att ledningen går "den enkla vägen" genom att stänga skolor och badhus. Något kommunalrådet Anna Kumpula Kostet motsäger sig.

– Du säger att det är den enkla vägen. Men är det så? Jag tycker att det är det absolut svåraste att göra. Jag minns också när jag som förälder mötte dig och andra politiker när ni kom och skulle stänga Kaunisvaara skola. Skaffa hit fler jobb och familjer så får ni behålla skolan. Det var något som du sa åt oss föräldrar och som ni andra politiker sa då. Var det lätt att stänga skolan då?

Flera ledamöter vill se nya sätt att sköta kommunen. Men hur? Anita Sköld (M) skulle också önska satsningar.

– Att spara sig igenom en kris – det vet alla professionella ekonomer att det aldrig håller. Vi måste givetvis ta varje krona som kan friställas till att investera i både mjuka och hårda alternativ. Och i alla byar, så långt det alls är möjligt. Men det blir ju många gånger ett önsketänkande när vi vet i vilken situation vi sitter i ekonomiskt. Då går det inte, som Bengt Niska säger, att vara alla goda gåvors givare. Tyvärr. Hjärtat vill det, men förnuftet säger att vi inte har möjligheten, menar Sköld.

Ett sparförslag under fullmäktige var motionen om att ta tillbaka årskurs 6-9 till Tärendö. Men motionen avslogs efter votering med 19 röster för avslag mot åtta ja-röster. En ledamot avstod från att rösta.