De styrande partierna – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet – är eniga:

Kalix kommun behöver bygga lägenheter, parallellt med de byggplaner stiftelsen Kalixbo och privata aktörer har.

– Kalix är en tillväxtkommun. Vi har ett brett näringsliv som går riktigt bra, vi har en större inflyttning än utflyttning och vi är länets och en av landets bästa friluftskommuner. Bostad är möjliggörare för att vi ska få den inflyttning och utveckling vi eftersträvar, och vi behöver visa att vi har modet att gå före när det gäller att bygga bostäder, säger kommunalrådet Tommy Nilsson (S).

Bakgrunden till satsningen är den bostadsbrist som finns i Kalix kommun.

I stiftelsen Kalixbos kö lär det finnas 3 800 människor, antalet lediga lägenheter inräknat de privata fastighetsägarna är mycket få och fastighetsmäklarna rapporterar om prisökningar på omkring 55 procent för bostadsrätter och villor inom loppet av några år.

– Det finns ett enormt tryck på bostäder i Kalix och enligt fastighetsförmedlarna är det många 90-talister som nu söker bostad i Kalix och det är så klart jättebra för vår kommun, säger Jan Nilsson (S), vice kommunalråd.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september kommer ledamöterna att ha att ta ställning till ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att förverkliga byggplanerna.

Det handlar om tre tvåvåningshyreshus med sammanlagt 30 lägenheter i anslutning till det elevhem som byggdes för några år sedan i anslutning till Furuhedsvägen i centrala Kalix.

– Kalix kommun har god likviditet, vi kommer bara behöva låna en mindre del, säger Tommy Nilsson.

– Att bygga hyreshus i Kalix i dag är inget stort risktagande, vi vet att det finns ett stort tryck på bostäder, säger Sven Nordlund (Mp).

Kalix kommun kan få investeringsstöd på maximalt fyra miljoner kronor – om månadshyran stannar på maximalt 1 300 kronor per kvadratmeter och år.

Den hyresnivån innebär att en trerummare på 78 kvadratmeter kostar 8 450 kronor i månaden i hyra.

– Det är inte en hög hyra, det är en helt rimlig hyra, säger Katarina Burman (V).

– Förberedelserna pågår även om ingenting kan sättas i gång innan vi har det politiska beslutet, säger Tommy Nilsson.

I summan 65 miljoner kronor ingår också köp av attraktiv tomtmark för tio miljoner kronor för åren 2017 och 2018, för att kunna erbjuda tomter till dem som vill bygga villor.

Det handlar om lägen i byarna kring kusten.

– De finns bland annat i Nyborg, Gammelgården, Bredviken, och Risön, säger Sven Nordlund.

Politikerna kan inte påminna sig om när Kalix kommun, i egen regi, byggde hyreshus senast.

Om så alls har skett.

– Det är en ny era och det är fantastiskt roligt, säger Katarina Burman.