När Kuriren tar kontakt med Anders Lindberg, informationschef LKAB, menar han att det inte finns några särskilda regler gällande dammningen.

– Det finns inga regler gällande dammningen, men månaderna som kommer är de tuffaste för oss att bekämpa dammet. Vi arbetar hela tiden motverkande mot detta med en lång rad åtgärder som plantering av växter, mäter partiklar på alla våra verksamhetsorter och ser bland annat över rutiner kring lastning och lossning. Det är ett svårt jobb att motverka det men viktigt att känna till är att dammet inte når hälsofarliga nivåer, det ligger långt under miljökvalitetsnormen, säger Anders Lindberg, informationschef LKAB.

LKAB arbetar hela året med att försöka motverka dammet som sprider sig i Kiruna och de värsta månaderna väntar. Bland annat har LKAB flyttat en krossanläggning bakom själva berget för att reducera dammutsläppet. Det är en svår fråga och Anders Furbeck, direktör hållbar utveckling LKAB säger:

– Dammet är en diffus fråga, men vi jobbar ständigt med att se över rutinerna på alla verksamhetsorter. Det finns alltid något som kan bli bättre, säger han.