– Syftet är att skapa ett lokalt intresse för konstmusikgenren och skapa en "gräsrotsscen", säger Anders Lundkvist, Kluster.

Sedan konstmusikföreningen Kluster skapades har de satsat stort på festivaler för nutida konstmusik, men de senaste två åren har de tvingats ta en paus.

– Dels var det mycket arbete men framför allt en kostnadsfråga. För att föreningen ska överleva ligger vi därför lågt med festivaler och satsar på att väcka intresse för nutida konstmusik lokalt. Vi hoppas både kunna locka en ny publik och ge en scen till lokala förmågor på konstmusikområdet.

En torsdag i månaden ska Lillan under hösten fyllas med konserter, installationer, föreläsningar, performance med mera.

– Vi efterstävar en slags konstmusikalisk punkanda som vi hoppas kan sprida sig i andra kommuner i länet, säger Anders Lundkvist.

Redan idag torsdag den 7 september är det dags för det första arrangemanget. Tonsättaren Kristin Boussard, bosatt i Piteå, kommer att hålla en föreläsning kring moderna notationstekniker, en inblcik i de problem man kan stöta på när man noterar nya ljud som saknar vedertagna symboler. Föreläsningen innehåller också ljudexempel.

Följande torsdagar på Lillan bjuder bland annat på en elektroaukustisk konsert på temat "Musikens maskiner", presenterad av journalisten och ljudkonstnären Therese Forsberg, samt en konsert med Klusters löst sammansatta improvisationsgrupp KlusterLab.

Förutom "Torsdagarna på Lillan" kommer föreningen även att arrangera ett antal konsterter och workshops i länet med Barriärorkestern som leds av tonsättaren och ljudkonstnären Ann Rosén. Hon har bland annat startat det feministiska musikprojektet Syjuntan. Barriärorkestern spelar den 22 oktober på Kulturens hus.