I skånska Vellinge kostar partistödet 13 kronor per invånare. I Boden är motsvarande siffra 133 kronor. Samtliga kommuner i Norrbotten ligger över rikssnittet på 46 kronor per invånare.

– Vi har valt att lägga resurserna på det demokratiska arbetet ute i partierna. Det ger oss möjlighet att samla gruppen för att kontinuerligt följa vad som händer i kommunalpolitiken, säger Bodens kommunalråd Inge Andersson (S).

– Sedan är det klart att det blir mer per invånare när man är en mindre kommun. Man kan inte jämföra Boden med Stockholm.

Artikelbild

| En demokratisatsning. Så beskriver kommunalrådet Inge Andersson de höga partistöden i Boden.

Den prioritering som har gjorts i Boden är att partistödet är högt – medan arvodena till enskilda förtroendevalda är lägre än i många andra kommuner. Ett exempel är grannkommunen Luleå där alla gruppledare i fullmäktige och samtliga nämndsordföranden är heltidsarvoderade.

I Boden är ersättningsnivåerna lägre.

– Vi lägger det på partierna för deras demokratiska arbete i stället. Det är viktigt att även deltidspolitikerna har chansen att vara med så det inte bara blir heltidsarvoderade som har information. Information är makt, säger Inge Andersson.

Oppositionsledaren Olle Lindström (M) delar Anderssons syn.

Artikelbild

| En ekonomisk fråga. Partierna måste ha råd att ordna aktiviteter för att möta människor, anser Olle Lindström (M).

– Demokratin är viktig. Ska partierna kunna arbeta måste de ha en bra ekonomi. Det gäller att kunna åka ut i hela kommunen och ha möten. Allt kostar pengar, säger Lindström.

Moderaten tycker att gruppledarna kanske borde ha ett lite större arvode än i dag.

Artikelbild

| Tre norrbottniska kommuner betalar högst partistöd i landet, sett till antal kronor per invånare.

– Möjligen att man skulle kunna göra någon förändring där, men det handlar om en balans mellan det ena och det andra. Som jag ser det fungerar det bra i dag.