På måndagen informerades länets regionpolitiker om den allvarliga situationen.

– I flera års tid har vi haft svårt att rekrytera personal till Malmfälten. Läget är fortfarande besvärligt i Gällivare, men det nya är att personalbristen slår hårt mot Boden, Piteå och Luleå.

Allra störst är problemen i Boden. Här är två av tre tandläkartjänster vakanta. Pensionsavgångar har tillsammans med föräldraledigheter och sjukskrivningar inneburit att det för närvarande bara finns fyra tandläkare i tjänst.

Under den senaste tio åren har i snitt 25 anställda per år gått i pension inom Folktandvården i Norrbotten.

– Det kanske inte låter så mycket för den oinvigde, men sätter man det i sitt sammanhang innebär det att under en fyraårsperiod måste vi ersätta var femte anställd i länet. Det säger sig själv att det är en svår uppgift. Vi har i dag kontakt med samtliga studenter på tandvårdsutbildningar, men de räcker inte, förklarar Tomas Josefsson.

Förr kunde Folktandvården lösa problemet genom att rekrytera utlandsfödd personal. I juni förra året stängdes den möjligheten, när Socialstyrelsen införde skärpta språkkrav,

– Vi har inte kunnat rekrytera från utlandet under det senaste året. Nu pågår diskussioner för att hitta en lösning. Om det lyckas har vi en möjlighet att under hösten rekrytera åtta tandläkare från Portugal, säger Folktandvårdens HR-chef Helena Brännström.

Personalbristen tvingar Folktandvården att söka sig från traditionell tandvård med årligt återkommande kontroller till att hitta nya arbetssätt.

I Gällivare har en drop-in-mottagning införts, där patienterna inte längre kan boka tid för ett akut besök utan måste invänta sin tur i väntrummet. Förändringen har minskat arbetsbelastningen samtidigt som det frigjort personal till att ägna sig åt annan verksamhet än att svara i telefon.

På kliniken i Jokkmokk är det tandsköterskorna som sköter undersökningar och kallar in en frikopplad tandläkare ifall de stöter på problem eller behöver råd.

– Vi kommer att inrikta vår rekrytering mot skolor för att locka unga till vården. Vi har också inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen för "prova på-jobbare". Under sin praktik får de en möjlighet att se hur det är att jobba inom tandvården, berättar Helena Brännström.

– Vi har kommit i gång med ett omställningsarbete, men det kommer tyvärr ta tid innan vi når målet, tillägger divisionschef Tomas Josefsson.