Tekeste Solomon kommer ursprungligen från Eritrea men är numera bosatt i Korpilombolo. I sitt hemland arbetade han under många år för deras Nationalmuseum som arkeolog och restauratör av gamla objekt.

Som konstnär arbetar Solomon främst med träsnideri, inspirationen kommer från flera kulturer. I sina verk som är skapade i Sverige ser man inslag av den svenska kulturen och faunan i hans sniderier.

I somras var Solomon en av utställarna på Havremagasinets utställning ”Norrbottnisk folkkonst”.

Vill du veta mer om verket och konstnären? Besök www.resurscentrumforkonst.se

Utställningen Konstkalendern visas från 1 dec – 8 jan på Luleå Airport.