I utredningen har revisionsföretaget KPMG gått igenom polisutredningar, fakturor och annat material som visar att de anställda sannolikt har tagit emot mutor och att kommunen har lidit ekonomiskt av detta.

De anställda ska ha tagit emot bland annat hemelektronik, vitvaror, alkohol och olika tjänster som utförts i deras hem under åren 2012 till 2014. Enligt uppgifter från förtaget har ett påslag på mellan 20 och 25 procent gjorts i fakturor till kommunen, och mellanskillnaden har använts till att bekosta gåvorna.

Lades ner

Kommunen polisanmälde händelserna när uppgifterna uppdagades i november 2014, men utredningen lades ner i brist på bevis.

"Det här är självklart helt oacceptabelt och ska inte hända. Det är vårt ansvar att se till att vi har tydliga rutiner och en fungerande kontrollapparat. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbete när det gäller hanteringen av beställningar och fakturor", säger stadsbyggnadschef Roger Danell i ett pressmeddelande.

Ingen jobbar kvar

Ingen av de kommunanställda som namngivits i polisanmälan, misstänkta för att ha tagit emot mutor, jobbar kvar i förvaltningen.

Revisionsrapporten lämnas nu över till polisen och kommunen kommer att ha en diskussion med företaget.