Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genom enkäter mätt svenska befolkningens syn på olika delar av hälso- och sjukvården. Sammanlagt har 2 000 människor i Norrbotten utfrågats.

Genomgående har Norrbotten mindre önskvärda siffror än rikssnittet i de tio områdena som mätts.

– Först intrycket är väl att det ser ut som man tänkt sig att det ser ut, säger oppositionens Dan Ankarholm (NS).

Artikelbild

| Upprörande. "Vi har klart förbättringsområden", säger regionstyrelsens Glenn Berggård (V).

I rapporten tycker han att regionbefolkningens förtroende för hälso-/vårdcentralerna är särskilt utstickande bland den dystra statistiken. Av norrbottningarna uppger bara 53 procent att de har förtroende för centralerna, vilket är den lägsta siffran i hela landet.

– Det ser inte bra ut alls, det borde vara många fler som kan känna förtroende för centralerna, säger Dan Ankarholm.

Även regionstyrelsens vice ordförande Glenn Berggård (V) reagerar starkt mot just den delen av rapporten.

– Det är uppenbart att diskontinuiteten som hyrläkare resulterat i är ett problem, säger han.

Det tycker även Per-Ola Johansson som hade vägarna förbi hälsocentralen på Stadsviken i Luleå.

– Man skulle ta bort det här med stafettläkare för det är bara ett elände som inte fungerar något bra. Jag tycker överlag att vården skulle kunna fungera mycket bättre än den gör, säger han.

Regionledningen har tidigare gått ut med att man till årsskiftet mot 2019 ska vara helt oberoende av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Tills dess jobbar man på att för bättra kontinuiteten berättar Glenn Berggård (V).

– Region Norrbotten har tecknat ett stort antal avtal om så kallade läkarlinjer som ska ge säker bemanning klockan 8-17, fem dagar i veckan. Det möjliggör en kontinuitet i vården som vi inte kunnat uppnå genom tidigare avtal med bemanningsföretag, säger han.

Men hur ser du på att ni rakt igenom är under rikssnittet?

– Vi har klart förbättringsområden. Vi får analysera varför det ser ut som det gör och vad vi kan göra åt det. Man ser ju att det är ytterligare några andra av de nordligaste landstingen som ligger i botten så vi får kanske se över om det är saker vi kan göra gemensamt mellan länen.

Största överraskningen för båda politiska sidorna var att länets 1177 Vårdguidens råd och hjälp via telefon uppmätte ett överlägset lägst förtroende i landet.

– Det var lite märkligt måste jag säga, jag trodde inte det skulle vara så stor skillnad på oss och andra län. Jag har ingen förklaring till det, säger Dan Ankarholm (NS).