Enligt Norra Västerbotten så var det en ovanligt låg skyddseffekt för årets influensavaccin – bara 25 procent. Vanligtvis brukar skyddseffekten på säsongsvaccinerna ligga på 50-60 procent, trots att vaccinet tas fram året före den aktuella säsongen och baseras på de virus som då är i omlopp.

– Det handlar om biologi, viruset kan förändras i olika omfattning under det följande halvåret vilket kan göra att det kan fungera sämre, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid landstinget i Västerbotten till Norra Västerbotten.

Årets influensa kom tidigt och i Norrbotten orsakade den stora problem med överbeläggningar på sjukhusen och mycket personal som insjuknade.

Trots den låga skyddseffekten tycker Stenmark ändå att det är viktigt att de som är äldre, samt tillhör riskgrupper, tar vaccinet.

– Jag kan tänka mig att vissa tänker, men det är väl ingen idé att ta vaccinet om skyddet är så lågt. Men det är fortfarande ett jätteviktigt skydd för den som tillhör en riskgrupp och ett viktigt skydd för personalen inom vården, säger Stephan Stenmark till Norra Västerbotten.