Runt om i landet råder olika rutiner vad gäller i vilken ålder barnen ska göra tandvårdscentraldebut. På många håll kallas barnen första gången vid tre år, men en del landsting väljer att skicka kallelse redan vid år två. Stockholms län är ett sådant exempel.

– Barn i socioekonomiskt utsatta områden kallas redan vid två årsåldern, därför att vi ser en tydlig koppling mellan karies och vilken social situation man befinner sig i, säger Inger Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef i Stockholms läns landsting.

Det är i orter som bland annat Tensta, Rinkeby och Skärholmen som barnen kallas tidigare än i de mer välbärgade kommunerna. I Region Västerbotten kallas alla barn innan de fyllt två och ett halvt år.

– Hos oss börjar alltså det fria vårdvalet vid två års ålder, säger Ulf Söderström, tandvårdsstrateg i Västerbotten.

Region Västerbotten har också högst andel kariesfria treåringar i landet.

I Västra Götalandsregionen kallas barnen mellan ett och två årsåldern.

– Vi vill fånga upp barnen så tidigt som möjligt, och förebygga karies på det sättet, säger Stig- Olov Tingbratt som är ordförande för Tandvårdsstyrelsen i länet.

Även han poängterar att det är extra viktigt att barnens tänder undersöks tidigt i socialt utsatta områden. I Region Skåne har man valt att starta mottagningar som kallas "Tandborsten" på vissa håll, som tar emot barn redan vid sju månaders ålder. På dessa mottagningar kan enklare åtgärder genomföras.

Enligt statistik från Socialstyrelsen ligger medianen i Norrbotten på intakta tänder i vuxen ålder på 15 stycken, vilket är att jämföra med exempelvis Stockholm där medianen ligger på 18 intakta tänder. Statistik visar att 68 procent av Norrbottens tolvåringar är kariesfria. Högst i mätningen ligger Region Gävleborg på 72 procent. Kopplingen mellan ihållande bra tandhälsa och tidiga besök hos tandläkaren är inte helt självklar. I Region Gävleborg görs en undersökning vid ett års ålder på BVC och barnet kallas sedan till en tandvårdscentral vid tre års ålder.

I Norrbottens län kommer ettåringar till BVC för ett informationsmöte med en tandhygienist. Vid tre år kallas barnet för första gången till tandvårdcentralen för en undersökning. Tomas Josefsson, divisionschef för tandvården i Norrbotten, säger det inte nödvändigtvis vore att använda resurserna på bästa sätt att kalla alla barn tidigare.

– Tandhälsan är så pass bra, så att sänka åldern för första besöket skulle vara att ge barn tandvård de inte behöver.

Han säger att i små orter i länet känner tandläkarna till vilka släkten som har problem med karies och kallar därför barn i dessa släkten tidigare till tandläkaren. Men precis som i Stockholm, ser han att det finns tendenser till att barn i utsatta områden börjar få problem med tänderna.

– Det finns områden där det diskuteras om man ska gå in tidigare och göra annorlunda. Vi har indikationer på att tänderna där blir lite sämre med åren och det kan finnas anledning att göra annorlunda i framtiden.

Han beskriver en polarisering, där friska barn blir friskare och utsatta barn får sämre tandhälsa.