Nu är svampsäsongen igång till mångas lycka. Men förutom populära kantareller eller Karl-Johan så finns det även några giftiga svampar som man bör hålla koll på. Nedan följer en lista från giftinformationscentralen med giftsvampar du ska se upp med.

Bolmörtsskivling, giftig, symtom visar sig efter två till fyra timmar. Ger magbesvär.

Brun flugsvamp, giftig, symtom efter cirka en och en halv timme. Kan ge yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper.

Gifthätting, mycket giftig, symtom efter åtta till 24 timmar. Skadar lever och tarmslemhinnan, insjuknande i kräkningar och diarré. Efter någon dag syns leverpåverkan och svampen kan vara livshotande.

Grå bläcksvamp, giftig tillsammans med alkohol, – kan orsaka hjärtklappning, huvudvärk och svettningar. Risk för förgiftning finns om alkohol förtärts några timmar före till tre dygn efter svampmåltid.

Lömsk flugsvamp, mycket giftig, symtom efter åtta till 24 timmar. Skadar lever och tarmslemhinna, insjuknande i kräkningar och diarré. Efter någon dag syns leverpåverkan och svampen kan vara livshotande.

Orangebrun giftspindling, mycket giftig, symtom efter två till sju dygn. Skadar njurarna, man kan bli illamående, få kräkningar samt smärtor i rygg och känna törst. I svåra fall kan det ge bestående njurskador.

Panterfläckig flugsvamp, giftig, symtom efter en halv till två timmar. Kan ge yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper.

Pluggskivling, giftig om den äts rå eller otillräckligt tillagad, symtom efter en till tre timmar. Kan ge illamående, magont, kräkningar och diarré.

Röd flugsvamp, giftig, symtom efter en halv till två timmar. Kan ge yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper.

Stenmurkla, giftiga om den äts rå eller felaktigt tillagad, symtom efter fem till åtta timmar. Kan orsaka illamående, magont, kräkningar och diarré. Kan även skada nervsystemet genom att orsaka yrsel och dubbelseende. I allvarliga fall kan det orsaka sönderfall av röda blodkroppar, lever- och njurskador.

Toppig giftspindling, mycket giftig, symtom visar sig sent efter två till sju dygn. Kan ge illamående, kräkningar, huvudvärk, trötthet, frossa, smärtor i ryggen och törst. Svampen innehåller giftet orellanin som kan skada njurarna och vid svåra fall kan förgiftning ge bestående njurskador.

Toppslätskivling, giftig, symtom efter en halv till två timmar. Kan ge förvirring, hallucinationer, oro och hjärtklappning.

Trattskivlingar och trådskivlingar, giftig, kan orsaka illamående, kräkningar och diarré. Man får också ökade svettningar samt saliv- och tårflöde.

Vit flugsvamp, mycket giftig, symtom efter åtta till 24 timmar. Skadar lever och tarmslemhinna, insjuknande i kräkningar och diarré. Efter ytterligare någon dag ses leverpåverkan och svampen kan vara livshotande.

Enligt giftinformationscentralen så är orsaken till svampförgiftning oftast att matsvamp har förväxlats med den giftiga svampen. Om man ätit mindre än en sockerbit vid mycket giftig svamp behöver enligt giftinformationscentralen inga åtgärder göras, om man skulle förtärt mer bör man åka till sjukhus. Om man ätit två till tre sockerbitsstora bitar av en giftig svamp så behöver inga åtgärder tas. I båda situationerna bör man dock spara svampen för identifiering och vid förtäring vid måltid eller i större mängder ska man kontakta giftinformationscentralen för råd. Här ser du hur de listade giftsvamparna ser ut.