Luleå Kommun satsar 22,5 miljoner på tomter

Luleå Luleå Kommun går in med 22,5 miljoner kronor när räddningtjänsten och SOS ska flytta från centrala staden till Porsön. Där ingår även en återvinningscentral.

Luleå Kommunen skriver i ett pressmeddelande att man avser att köpa två fastigheter på Porsön för att kunna flytta dit brandstationen med SOS Alarm. Ett detaljplanarbete pågår för ett område i Porsödalen/Ytterviken med syfte att samlokalisera flera kommunala verksamheter inklusive brandstation och SOS Alarm.

Kvarteret Risslan planeras även rymma återvinningscentral och -marknad samt en ny anläggning för drift och underhåll. Stadsbyggnadsförvaltningen har med fastighetsägaren Renen KB kommit överens om ett pris på 22,5 miljoner kronor för de två tomterna. Kommunfullmäktige ska godkänna förvärvet.

 
 
  • Mest läst på Kuriren.nu
  • Senaste nytt
  • TT
Skicka in ditt klipp!
  • Senaste nytt
  • INRIKES/UTRIKES