Under de senaste fem till tio åren har antalet familjer som ansöker om försörjningsstöd minskat, däremot är det allt fler som behöver försörjningsstöd som blir långvarigt bidragsberoende. Marie Öhman, enhetschef på kommunens försörjningsenhet, säger att barn drabbas särskilt hårt. I dagsläget lever cirka 500 barn i Luleå i ekonomiskt utsatta familjer.

– Forskningen visar att det är en väldigt stor ökad risk för pykiskt ohälsa och ohälsa av annat slag. Likaså ökar riskerna för tidig död, de hamnar också lättare i missbruk och kriminalitet.

Hon förklarar vidare att i familjer som är långvarigt bidragsberoende finns ofta en annan sorts problematik som inte bara berör ekonomin.

Artikelbild

| Olika potter. Vid ett nybesök på försörjningsenheten visas besökaren en grovplanering av försörjningsstödet. Den i sin tur är fördelad på olika potter som ska fungera som ett stöd för hur bidraget kan användas.

– Det fins en annan typ av social problematik så som missbruk och ohälsa. Allt hänger ihop.

Just därför fokuserar handläggarna inte bara på ekonomin i sitt arbete med de som är långvarigt bidragsberoende, även fast det är en viktigt del.

– När en familj blir långvarigt kvar hos lägger vi mycket fokus på var de behöver stöd och hjälp.

I dagsläget är det i Luleå cirka 1 500 personer fördelat på drygt 800 hushåll som lever på försörjningsstöd.

Artikelbild

| Marie Öhman, enhetschef försörjningsenheten, Luleå kommun.

Klarar du dig bra på försörjningsstöd?

- Man har inte mycket pengar. Du klarar dig men du får planera din ekonomi väldigt noga, säger Marie Öhman.

Det är riksdag och regering som beslutar om nivån på försörjningsstödet som baseras på en riksnorm som är den summan en person ska klara sig på oavsett bostadsort i landet. Kommunerna står för själva kostnaden för försörjningsstödet.

– Luleå kommun ligger rätt bra till jämfört med Västsverige till exempel. Det har med socioekonomiska förhållanden att göra, i södra Sverige finns problemområden med stora kostnader när det gäller ekonomiskt bistånd. I Luleå har vi bra med jobb och en låg ungdomsarbetslöshet, säger Marie Öhman.

Läs mer: Vittnar om en annan verklighet

Läs mer: Stoppar pengainsamling till pedagoger

Läs mer: Kostnader i skolan ett problem

Läs mer: Det här gäller i Luleås skolor