Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu har beslutat om att straffa Luleå kommun med en miljon kronor i vite, om kommunen inte ser till att minst sex personer arbetar på korttidsboendet Fyren nattetid.

IVO skriver i sitt beslut från den 22 september att det förekommer ett "allvarligt missförhållande" vid Fyrens korttidsboende, som gör att de som vistas där inte kan garanteras de insatser som de har rätt till.

Med den nattbemanning som nu är kan inte personalen ha sådan uppsikt över boendets avdelningar att alla som behöver kan få hjälp och stöd i tid. Bemanningen ska vara säkrad senast den 31 oktober och då ska kommunen också ha lämnat in en redovisning till IVO om vilka åtgärder som har vidtagits.

Artikelbild

Granskas. Korttidsboendet Fyren har varit under granskning av IVO under en längre tid och kommunen krävs nu på åtgärder.

Om bemanningen inte har hunnit åtgärdas till det datumet måste Luleå kommun lämna en tidsplan för när det ska vara klart.

IVO har tidigare ställt krav på åtgärder. I mars fick Luleå kommun kritik för att de inte har tillräckligt mycket personal inom den palliativa vården på boendet och krävde då att grundbemanningen skulle öka från fem anställda till sex. Men det har alltstå inte skett.

Palliativ vård är vård i livets slutskede och på Fyren vistas äldre demenssjuka med stora omsorgsbehov, personer med missbruksproblematik och enskilda med psykiska funktionsnedsättningar. I beslutet om vitesföreläggande framgår det att incidenter har inträffat där boende har hoppat ut genom fönster och gjort självmordsförsök.

IVO slår fast att personal på Fyren lämnar avdelningar upp till en timme åt gången flera gånger varje natt, för att hjälpa arbetskamrater på andra avdelningar. Det kan innebära upptill 50 minuters väntetid för toalettbesök och boende med urinläckage kan tvingas ligga i blöta sängar länge.

"Nattetid är det oroligt på avdelningarna och larmfrekvensen är ibland så hög att larmsystemet slås ut varpå personalen saknar möjlighet att kontrollera vilka enskilda som har larmat för hjälp", skriver IVO.

Norrbottens Media intervjuade skyddsombudet Anna-Karin Toldshöj när kritiken kom från IVO i mars och hon bekräftade då att personalens arbetssituation var ytterst ansträngd.

21 avvikelser fanns i mars i år rapporterade, samtliga gällde nattetid på Fyren.

Monica Forsberg är områdeschef vid socialförvaltningen och ansvarig för Fyren. Hon uppger att det finns en plan som man jobbar efter och kommunen kommer att redovisa sina åtgärder till IVO innan den 31 oktober.

– Jag har inga övriga kommentarer nu. Men jag kan säga att jag är trygg med de åtgärder som vi har vidtagit hittills.