Under första halvåret av 2017 ansökte 255 norrbottningar om skuldsanering, vilket är en ökning med 136 procent jämfört med samma tid i fjol.

Det visar statistik från Kronofogden som Visma sammanställt.

Norrbotten ligger något högre än riket, snittet är en ökning med 111 procent. Högst procentuell ökning har Kronoberg med 232 procent medan Gotland är lägst med 36 procent.

En av anledningarna till att ansökningarna ökat är den lagändring som genomfördes 1 november 2016, som gjort det enklare att både ansöka om och att få genomgå skuldsanering.