Trots att invigningen sker på torsdagen saknas det fortfarande möbler. Men leveranser kommer hela tiden och snart ska allt vara på plats, uppger Nina Salmi. Men några fåtöljer och andra mer utrymmeskrävande möbler blir det inte på korttidsavdelningarna.

– Det är inte aktuellt på korttidsboendet. Vi vet ju aldrig i förväg vilka behov de som kommer dit har, hur mycket utrymme de behöver för att kunna röra sig. Alla rum där är utrustade med taklyft. Initialt har det saknats stolar i rummen, men det kommer stolar eftersom.

Hon påpekar att normal vistelsetid på korttidsboendet är två till tre veckor. När vi nämner att Maria Lönnbros pappa har varit där i snart en månad konstaterar Nina Salmi att "det är en väldigt lång tid".

– Avdelningen med korttidsplatser är ju till för de som har legat på sjukhus och inte har hunnit återhämta sig riktigt. Här kan de få återhämtning och rehabilitering.

Nina Salmi har förståelse för att anhöriga kan reagera över den sparsamma möbleringen i rummen på avdelningen.

– Bergvikens vård och omsorgsboende var tidigare endast ett ordinärt boende. Nu är det även ett korttidsboende och där ser det annorlunda ut.