Lärarförbundets ordförande besökte Luleå på torsdagen för att möta ordförandena i avdelningarna i Norrbotten. En alltmer pressad arbetssituation tillsammans med en löneutveckling som fortsätter att släpa efter gör att fler väljer bort läraryrket. Samtidigt innebär stora pensionsavgångar att många lärar- och förskollärartjänster måste fyllas de närmaste åren. Läget är krisartat, menar Johanna Jaara Åstrand.

– Det ser ut att bli än värre de kommande åren. Vi har siffror som visar att det kommer att saknas 65 000 lärare inom sju till åtta år. Men vi vet ju vad bristen beror på.

Lärarförbundet vill se långsiktiga satsningar på lärarnas och förskollärarnas löner.

Artikelbild

| Bättre förutsättningar. Lärare måste få vara just lärare, inte administratörer. Det menar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Det går inte att fixa till med en enstaka lönerevision eller statlig budgetsatsning, det krävs långsiktighet.

Johanna Jaara Åstrand beskriver en verklighet där hennes kollegor i allt större utsträckning måste utföra arbetsuppgifter som inte har med undervisning och pedagogik att göra. En alltför stor del av läraryrket handlar i dag om administration och dokumentation, menar hon. Samtidigt kvarstår alla andra arbetsuppgifter.

– Här måste politikerna, som är våra förutsättningsgivare, rensa bort arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis måste göras av lärare. Arbetsgivarna måste anställa andra yrkeskategorier som kan ta över en del av dem, till exempel administrativa lärarassistenter.

Johanna Jaara Åstrand menar att lärare och förskollärare måste få ägna sin tid åt det arbete som verkligen spelar roll för elever och barn i skola och förskola.

Lärarförbundet har nyligen haft en omfattande dialog bland sina medlemmar om vad som krävs för att kunna vara en bra lärare och där har det framkommit att många efterlyser tid till planering och efterarbete för att kunna utveckla undervisningen. Det är enligt medlemmarna tid som saknas i dag.

– Nio av tio lärare i dag påverkas av personalbristen påtagligt. De pressar sig till bristningsgränsen för att kunna göra ett bra jobb.

Hon betonar vikten av att arbetsgivare lokalt tar sitt ansvar och att det en medveten strategi för personalförsörjning.

– Kan inte vi i Sverige garantera att alla elever får mötas av en bra och utbildad lärare, så ligger vi risigt till. Det är det enda sättet att underbygga alla politiska ambitioner, som tillväxt, ökat välstånd och integration.