Den första januari 2018 tillträder Katarina Gårdfeldt som ny föreståndare för Polarforskningssekretariatet. En statlig myndighet som arbetar för att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Regeringen beslutade i augusti i år att flytta verksamheter från sju myndigheter i Stockholm ut i landet, en av dem Polarforskningssekretariatet. Lokaliseringen ska vara fullbordad senast den 30 juni 2019.

– Jag kommer börja i Stockholm i januari sen ämnar jag att vara först på plats och bana vägen för myndigheten under året, från och med hösten 2018.

Katarina Gårdfeldt är docent i oorganisk miljökemi vid Chalmers tekniska högskola och chef för Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Hon har engagerat sig i samverkan för hållbar utveckling de senaste 15 åren och har stor erfarenhet av polarforskning. Hennes uppgift blir att initiera, främja och samverka forskande institutioner och myndigheter i Sverige.

– Jag hoppas att det ska bli en större samverkan med Luleå Universitet och andra myndigheter. Förhoppningen är att det kan vara en drivkraft för hållbar utveckling i Luleå.

Det blir ingen permanent flytt till Luleå för Katarinas del. Hon kommer veckopendla mellan den kommande arbetsplatsen och Göteborg, där familjen finns.

–Det som är på minuskontot är det att jag kommer orsaka en del resor, och att göra dem på miljömässigt bästa sätt blir en utmaning.

– Som med alla beslut finns det positiva och negativa sidor. Jag fokuserar på möjligheterna och att utveckla det här till någonting väldigt bra i Luleå.

Hon föddes i Husum i Ångermanland och flyttade därifrån som liten. Katarina Gårdfeldt beskriver att hon alltid haft en speciell känsla för norra delarna av Sverige. De kalla och mörka vintrarna är ingenting som skrämmer henne.

– Jag har varit på Antarktis vintertid. Det var becksvart och 50 grader kallt. Så det är jag beredd på.

Det är ännu oklart om flytten genererar nya jobb i Luleå.

– Det beror på när det blir skarpt läge vilka som flyttar med. Under våren 2019 kommer det vara klart hur många som behöver anställas, säger Katarina Gårdfeldt.