Rättvisepartiets gruppledare Jonas Brännberg vill att kommunledningen ska kalla till ett extra möte, så att han får möjlighet att ställa frågor om korruptionsutredningen.

Det blir inget extrainkallat möte klargör kommunalrådet Yvonne Stålnacke, men oppositionen kommer att få information och ges möjlighet att ställa frågor.

– Jag tycker inte alls att vi behöver kalla ihop till ett extra möte, eftersom det är en fråga som har hanterats bra av stadsbyggnadsförvaltningen. Jag har kallat dem till nästa ordinarie möte med kommunstyrelsens arbetsutskott, de kommer dit för att informera, säger Yvonne Stålnacke.

Artikelbild

| Gör rätt. Niklas Nordström förväntar sig att företaget ska ersätta den ekonomiska skada som kommunen lidit.

Yvonne Stålnacke tillägger att eftersom det inte är en akut fråga tycker hon inte att det är befogat att kalla till ett extrainsatt möte, då det också är förenat med kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder nästa gång den 23 oktober.

Stadsbyggnadschefen Roger Danell har sagt att kommunen kommer att kräva pengarna tillbaka av leverantörsföretaget. Det rör sig om minst 463 000 kronor enligt KPMG:s bedömning, men kan också röra sig om mer pengar. KPMG har funnit bristande underlag till fakturor på totalt nära 897 000 kronor.

– Jag har höga förväntningar att företaget ska göra rätt för sig och att vi som kund ska gå skadeslösa ur det här. Luleås skattebetalare ska inte behöva stå för det här. Vi ska göra allt vi kan för att skydda skattebetalarnas intressen, säger kommunalrådet Niklas Nordström.