Bara i år ska 600 nya bostäder vara färdiga i Luleå och totalt beräknas uppemot 2 300 bostäder stå klara under 2017-2019 – med plats för cirka 4 200 personer.

Läs mer: Byggboomen i Luleå fortsätter

Kommunens infoblad Vårt Luleå har gjort en sammanställning av alla pågående bostadsbyggen och de som framöver kommer att sättas igång.

Klicka på markeringarna i kartan ovan för att få mer information om alla byggprojekten.

Röd markering: Byggs just nu. Grön markering: Detaljplanen har vunnit laga kraft. Blå markering: Arbete med detaljplan eller planprogram pågår