LTU garanterar dock att studenterna ska kunna fullfölja sina utbildningar med fortsatt hög kvalitet.

– Vi har bildat en projektgrupp och ser över möjligheterna för exakt hur det ska gå till, men studenterna ska inte drabbas av stiftelsens ekonomiska trångmål. Stiftelsen är en fristående enhet och inte en del av Luleå tekniska universitet, säger vikarierande rektor Erik Höglund.

Sedan 2012 bedriver LTU ett antal utbildningar vid Bergsskolan, men det är Filipstads kommun som är huvudman för Stiftelsen Bergsskolan. Drygt 100 studenter går i dagsläget utbildningarna, bland andra berg- och anläggningsteknik och tekniskt basår.

LTU:s samarbetsavtal med Bergsskolan upphör i och med konkursen.

Orsaken till konkursen anges vara bristande intäkter under en längre tid. De senaste två åren har elevantalet sjunkit, uppger Nya Wermlandstidningen (NWT).

– Den dåliga ekonomin bygger på en långvarig diskussion mellan Bergsskolan och Luleå tekniska universitet, om ersättningar och ersättningsmodeller, säger kommunalrådet Per Gruvberger, som även är ersättare i stiftelsens styrelse, till NWT.