Projekt Malmporten, utbyggnaden av Luleå hamn (se faktaruta), framhölls redan under dagens presskonferens med Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

Läs mer: Här läggs Trafikverkets miljarder i Norrbotten

Läs mer: LKAB: "En stor besvikelse"

Trafikverket föreslår alltså en byggstart 2021–2023 och vill tilldela projektet 1.3 miljarder kronor, som framförallt ska användas till muddringen av farleden in till hamnen.

Henrik Vuorinen, verkställande direktör för Luleå hamn, var mycket nöjd under torsdagen.

– Vårt arbete med Malmporten har pågått under flera år, ända sedan 2013. De sista två åren har vi jobbat intensivt med att få upp det på agendan och förklara hur stora fördelar detta medför för hela Norrbottens näringsliv.

Muddringen av de omkring 20 miljoner kubikmeter stora jordmassorna på havets botten – från Norra Kvarken in till hamnen – utgör ungefär hälften av den totala budgeten, som ligger kring tre miljarder kronor.

– Den andra hälften av kostnaderna utgörs av land- och hamninfrastruktur och de investeringarna fördelas mellan övriga aktörer, som Luleå kommun, LKAB och SSAB, säger Henrik Vuorinen som inte hade tagit del av tjänstemannaförslaget i detalj under torsdag eftermiddag.

– Vi vet inte vad som ska ingå i dessa 1,3 miljarder kronor ännu, om det bara gäller farleden in till Luleå eller om det även innefattar övriga delar av Norra kvarken.

För närvarande kan Luleå hamn ta emot fartyg som lastar cirka 55 000 ton.

Muddringen skulle innebära att hamnen klarar 15 meters djupgående fartyg, att jämföra med nuvarande cirka 10 meter som maximum.

– Med 15 meters farbart djup, kommer vi kunna ta in fartyg som kan lasta cirka 160 000 ton. Malmporten tredubblar alltså kapaciteten, säger Henrik Vuorinen.

Omkring 4,5 miljoner ton av LKAB:s malm skeppas årligen ut från Luleå hamn. Muddringen ökar kapaciteten till omkring 10 miljoner ton – med djupare farleder följer alltså mer kostnadseffektiv transport, menar Henrik Vuorinen.

– När Malmporten genomförs kan fraktkostnaderna mellan, som exempel, Luleå och Hamburg sänkas med 40 procent. Dessutom minskar vi utsläppen med drygt 40 procent.

Hur ser tidsplanen ut?

– Om vi kan sätta spaden i jorden omkring 2020, borde Malmporten vara färdig 2024. Tre säsonger för muddringsprojektet, sen ett år för själva kajen och infrastrukturen på land.

Vad har du för förhoppningar gällande regeringens slutgiltiga beslut, våren 2018?

– Det här ger oss råg i ryggen men innebär också fortsatt hårt arbete att förklara hur stor nytta Malmporten gör för hela Sveriges exportnäring. Och för vår landsända är det direkt avgörande, säger Henrik Vuorinen, Luleå hamns vd.