Svenska kyrkan tappar stadigt medlemmar. Bara i fjol valde drygt 90 000 personer aktivt att gå ur kyrkan.

Eftersom de som lämnar kyrkan är mindre intresserade av att delta i valet borde andelen som röstar öka. Men så är det inte.

Vid det senaste kyrkovalet 2013 röstade bara 12,8 procent eller 700 000 personer.

Artikelbild

Enligt Jan Strid, universitetslektor vid Göteborgs universitet, är problemet att de som blir kvar är gamla och tenderar att dö mellan valen. Samtidigt har de unga som kommer till en lägre benägenhet att rösta.

I stället är det andra saker som påverkar valdeltagandet. Jan Strid beskriver kyrkovalet som ett val mellan kyrkan och politiken.

Han konstaterar att de partier som väljer att satsa – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna – satsar väldigt hårt. Därför kan valdeltagandet öka med en eller två procentenheter i år.

Ändå lär det bli lågt och det är problematiskt, enligt Jan Strid:

Artikelbild

– Då alla medlemmar får rösta så är det ett demokratiskt val. Men risken är att representationen kan bli odemokratisk. När det är så få som röstar kan vissa organiserade grupper genomföra kupper.

Kan då medlemmarna bli så få att det inte längre behövs en stor apparat för att välja vilka som ska styra? Nej, det är inte en utveckling som Jan Strid tror på.

Han konstaterar att det är de politiska partierna som bestämmer och de vill inte ta bort valet och därmed avhända sig makten. Men visst finns det alternativ.

– Man skulle kunna ha direkta val till församlingarna två söndagar i rad i samband med gudstjänsten. Men det skulle missgynna den politiska sidan eftersom de inte är lika flitiga kyrkobesökare, säger Jan Strid.

Att kyrkan tappar medlemmar och intäkter har inte lett till att ekonomiska frågor tagit större plats i valrörelsen.

– Det är väldigt sällsynt att ekonomiska frågor dyker upp i valet. Kyrkan är väldigt tyst om sina pengar, då handlar det ju om mammon.

Jan Strids förklaring till det låga valdeltagandet är att det saknas särskiljande frågor. Visst har det funnits sådana genom åren, till exempel kvinnliga präster och vigsel av homosexuella. Men de dyker sällan upp i valet.

– Valmanifesten är väldigt allmänt hållna, man är för det som är bra och emot det som är dåligt.