I början av augusti berättade Norrbottens Media om ett stort antal vakanta tjänster inom länets skolor. 42 vakanta heltidstjänster och sju deltidstjänster utannonserades via Arbetsförmedlingen. Bara i Luleå söktes elva heltidslärare. Maarit Enbuske är tillförordnad skolchef i Luleå och enligt henne är alla tjänster fortfarande inte tillsatta. Och många luckor fylls nu upp med lärare som saknar rätt behörighet.

– Ja, så är det. Jag har skrivit under ett tiotal anställningskontrakt med lärare som inte har full behörighet.

Hon påpekar att flera av dem är lärare, men saknar rätt ämnesbehörighet. Lärare som är obehöriga kan endast få tidsbegränsade anställningar. Enligt Maarit Enbuske kommer en sammanställning av det rådande personalläget att tas fram inom kort.

Carina Sammeli (S), är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Även hon konstaterar att obehöriga lärare i vissa fall är den enda lösningen.

– Varje år har vi några tjänster som besätts av obehöriga lärare. Vissa av dem är lärare, men inom ett annat ämnesområde än de undervisar i. Andra är så nyutbildade att de inte har hunnit få sin lärarlegitimation än. När det gäller yrkeslärare och lärare i modersmål fastanställer vi personer som är duktiga i ämnet, men som inte är lärare. Det är jättesvårt att hitta en duktig svetsare som är lärarutbildad, eller en utbildad modersmålslärare i dari, till exempel.

Carina Sammeli betonar att Luleå kommun ligger högt i Skolverkets årliga ranking både när det gäller andelen behöriga lärare i skolan och lärartätheten. Hon påpekar även att kommunen ständigt arbetar med hur kompetensförsörjning inom skola och förskola ska säkras. Hon nämner bland annat att kommunens lärare har haft en löneökning på motsvarande 18 procent de senaste åren.

– Vi vet att det är som Johanna Jaara Åstrand säger, "allt börjar med en bra lärare". Vi ska ha utbildade lärare i klassrummen. Därför är det ett extremt stort problem för oss när det är en bristvara.