I och med att Malmudden ska exploateras med nya bostäder blev det nödvändigt att flytta Strandvikens stödboende. En del av de boende kommer att få nya lägenheter på Lulsundet istället, och även i den gruppbostad i Gammelstad som beräknas stå klar senhösten 2018.

Bostadsbristen i Luleå drabbar även personer som behöver stödboenden, och det har hittills funnits för få platser. I och med de nya byggnationerna hoppas kommunen att läget ska förbättras.

– Jag är rätt förhoppningsfull att vi kommer att lösa situationen, sa Annika Klefsjö, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen i Luleå kommun, i maj.

LÄS MER: Bostadsbristen drabbar funktionshindrade

Stödboendet på Lulsundet är avsett för psykiskt funktionsnedsatta och kommer att inrymma 14 lägenheter. Byggkostnaden beräknas till 27 miljoner kronor.

Inför byggstarten i slutet av januari var många av de redan boende på Lulsundet oroliga för säkerheten kring det nya gruppboendet.

Helena Muotka, chef för psykiatri och neuropsykiatri vid socialförvaltningen, sa då:

– Det här är inte människor som brukar söka kontakt med grannarna. Bara för att man har en psykisk funktionsnedsättning betyder det inte att man är aggressiv, hotfull eller skadar andra.

Och projektledaren Leif Widmark tycker att protesterna lugnat ner sig.

– Ja, vi har inte mött något alls under byggtiden faktiskt. Det har löpt på bra, säger han.

LÄS MER: Villaägare ogillar flytt av stödboende

Byggnationen sker på en tomt där det tidigare låg en förskola, strax invid ett äldreboende. Och allt går planenligt.

– Än så länge går det bra. Bygget planeras vara klart i mars, säger Widmark.