Måndagen var hennes första dag som jourhavande skolchef i Luleå. Enligt Karsbrink Lövbom hade många rektorer en positiv bild av läget innan midsommar.

Trots det gapar det tomt på många stolar. I dagsläget finns 30 tjänster ute till skola/förskola, enligt Karsbrink Lövbom.

Någon prognos över hur det kommer att gå i slutändan vill inte hon ännu ge. Men konstaterar att det i framtiden kommer att bli allt knepigare att bemanna skolorna, med dess olika yrkesgrupper.

Artikelbild

| Ljus bild. Rekryteringen av lärare till Hedskolan i Gällivare har börjat bra, enligt skolans rektor.

– Redan i dag är svårigheterna stora och det kommer att bli allt svårare.

Stora pensionsavgångar är en förklaring till lärarbristen. En annan är att yrket inte ses som nog attraktivt, varför utbildningen inte lockar. Dessutom har många sökt sig till andra branscher.

På Hedskolan i Gällivare är tongångarna trots det rätt positiva. Skolan hade föregående läsår knappt 300 elever. Från hösten kommer elevantalet att minska något då de förberedande klasserna kommer att flyttas från skolan på grund av ombyggnationer.

– Jag har lyckats rekrytera två till skolan, en till låg och en till mellan, säger rektor Anna Jillmyr vars bild är att läget förbättrats när det gäller att knyta till sig legitimerade lärare.

Om den stämmer för hela kommunen får man svart på vitt på i augusti när skolornas kvalitetsanalyser ska vara inlämnade.

Om skolor inte lyckas fylla alla hål får de olegitimerade lärarna jobba ihop med en mentor.

– Min bild är att det är svårast att rekrytera till låg och de praktisk/estetiska ämnena. Slöjd och idrott knivigast.

Varför är det så svårt hitta lärare till lågstadiet?

Anna Jillmyr menar att det utbildas få. När hon skulle ha tag i lärare till läsåret -17 handlade det om 13 som utexaminerats i Umeå.

– Då hade jag många att rekrytera. Jag ringde gamla lärare, som nu jobbar med annat, och så fick jag ut listor på nyexaminerade via Umeå. Det är jättekrångligt när det inte finns några nyexade.

Att platserna på lärarutbildningarna blivit fler, gläder henne.

– Men det tar några år innan de är färdiga, säger hon och suckar.

På Hedskolans har bristen på behöriga lärare på låg lösts genom dubbelbemanning – en legitimerad och en olegitimerad.

– Det har fungerat bra, säger Anna Jillmyr som är nöjd med att hennes enhet lyckats få fylla två tomma platser.