Anledningen är det kommunala bolaget ska köpa in en ny bogserbåt, en affär som beräknas kosta 130–150 miljoner.

Investeringen genomförs till största delen på grund av höjda säkerhetskrav från Sjöfartsverket. Båten som ska köpas in ska ha hybriddrift, det vill säga gå både på diesel och el.

Efter intresseanmälningar har sex båtvarv i Litauen, Polen, Holland, Turkiet och Spanien (två) valts ut. Om någon av de spanska varven vinner upphandlingen kommer Luleå hamn använda sig av ett finansieringsupplägg kallat tax-lease, som innebär att spanska staten går in och stöttar inhemsk industri via ett upplägg som ses som varvsstöd.

Affärsupplägget är godkänt av EU. För att lösa affären måste dock Luleå hamn ha ett spanskt dotterbolag, som man kommer äga i tre år och sedan avveckla.

Ärendet är på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord på onsdag.