Laila Daerga vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin har skrivit avhandlingen som hon ska försvara på fredag.

Avhandlingen belyser tillvaron för renskötande samer som kombinerar livet i en minoritetsvärld med att vara en del av det svenska majoritetssamhället. Avhandlingens titel "Att leva i två världar" syftar på att det är nödvändigt att kunna röra sig bland de två samhällena.

– Att vara renskötande same innebär att hela tiden behöva anpassa sig, säger Laila Daerga till tidningen Vårdfokus.

Att styras av renskötseln och leva och bo på flera platser gör bland annat att det blir svårt att komma ifrån på bestämda tider. Något som kan göra att vårdkontakten skjuts upp till dess att hälsotillståndet har hunnit förvärras.

– Det är svårt att sitta hemma och vänta på en telefontid och ute på fjället finns ingen täckning på telefonen. Då struntar man i att ta kontakt igen och i värsta fall väntar man tills det blir riktigt akut, säger Laila Daerga till Vårdfokus.

Tidningen beskriver att många samer önskar att sjukvården vore organiserad likt en skoterverkstad med flexibla öppettider, där en trasig skoter lagas direkt så att renskötaren snabbt kan återgå till arbetet.

Enligt avhandlingen bemöts samer ofta med respekt av sjukvårdspersonal, men att kunskap saknas och att samiska patienter kan få råd som inte går att följa.

– Ett exempel är patienten som fick akut ont i ryggen precis vid renskiljningen, som ju innebär tungt arbete med att dra djuren. Läkaren ställde diagnosen diskbråck och rekommenderade sedan sjukskrivning och byte av yrke, säger Laila Daerga till Vårdfokus.