Läs mer:Allt fler åker svarttaxi – polisen får kritik: "De blundar"

Att man inte gör mer beror på personalbrist.

– Vi hinner helt enkelt inte. Vi har en kraftigt decimerad styrka. Samtidigt som vi har nationella mål att arbeta mot. Och sanningen är att vi ofta är upptagna med högre prioriterade saker. Men vi gör det vi kan med det vi har, säger Niclas Ekbom.

Enligt honom är det ingen tvekan om att förarna begår ett brott.

– Det är olagligt att erbjuda någon annan skjuts mot ersättning om man saknar de tillstånd som krävs. Och man kan få böter, säger han.

Begår personerna bakom facebookgruppen där verksamheten samordnas ett brott?

– I mina ögon gör de det. De upplåter ju en yta där förarna kan hitta kunder.

– Som jag ser det är det en taxicentral. Och de som samordnar illegal taxiverksamhet kan få fängelse i upp till ett år. Men jag tror de blir svåra att komma åt, tillägger han sedan.

Är det olagligt att åka med någon som kör svarttaxi?

– Det är inte reglerat på samma sätt. Utan det är förarna som begår brottet.

Han säger att man beroende av passagernas hjälp.

– Vi brukar stanna de bilar vi känner igen och konfrontera förarna och passagerarna. Men någon måste nästan vara beredd att vittna för att det ska kunna bevisas, säger han.

Att åka svarttaxi är samtidigt något han avråder alla från.

– De som gör det utsätter sig för stora risker. De har ju ingen aning om vem det är de åker med. Det är inte säkert att föraren har körkort. Även om det står att det är ett krav i den där facebookgruppen. Och han eller hon kan vara påverkad av alkohol eller droger, säger Niclas Ekbom.