Norrbottens-Kuriren har tidigare berättat om den tredje etappen av den östra länken som bland annat innebär nya dagvattenledningar och en sänkning av Svartövägen med 30-50 centimeter.

Under nästa vecka hoppas Luleå kommun att komma igång med asfalteringen av den östra körbanan. Det dröjer dock en ytterligare tid innan Midgårdsvägen kan öppnas för trafik.

– Det kommer troligen att ske i slutet av oktober. Vi jobbar för att avsluta arbetet tidigare, men det är delvis beroende av vilket väder vi får framledes, förklarar projektledaren Jesper Klefsjö.

Beskedet innebär i praktiken att bilister har få vägalternativ vid ankomst respektive avfärd från hockeyarenan. Bilköerna beräknas bli särskilt långa vid korsningen Gammelstadsvägen - Svartövägen.