Det är en omfattande och långvarig brottslighet som radas upp i åtalet, som gått till en tingsrätt i Mellansverige.

2014 upptäcktes männen vid ett havsörnsbo av inventerare från länsstyrelsen. Det är upprinnelsen till hela polisundersökningen.

Samma år i maj stiger två män in i en friluftsaffär. De köper dyra fågelböcker och berättar att de ska till Öland för att se på fåglar.

Artikelbild

| Husrannsakan. Flera äggsamlingar togs i beslag av polisen

Vad de inte vet är att butikstinnehavaren är ornitolog.

Männens konversation väcker hans misstankar.

Det bidrar till den stora polisundersökningen av fyra personer som ska ha stört häckande fåglar och tagit ägg från fågelbon.

Polisutredningen har nu lett till åtal för händelser som sträcker sig över sju år, från 2008 till och med 2014.

Artikelbild

| Beslag. Pilen visar på de anteckningsböcker som polisen hittade hemma hos en av de åtalade männen.

Tre män, två i 60- årsåldern och en i 80- årsåldern, åtalas för en rad olika brott i samband med äggplundring och störande av häckning vid sammanlagt 39 tillfällen. Alla är inte åtalade på alla punkter.

Åtalet gäller grovt jaktbrott, grovt jakthäleri, grovt artskyddsbrott samt brott mot områdesskydd.

Artikelbild

| Registrerad. En loggbok med anteckningar från fjällvandringar som finns med i polisens förundersökning.

Till en början var de fyra män som misstänktes, men en av de inblandade har hunnit avlida.

Brotten ska ha skett från Kiruna i norr till Öland i söder. För Norrbottens del handlar det om 18 tillfällen som ska ha inträffat i huvudsak i Kiruna kommun, men även i Kalix och Boden.

I Norrbotten ska de flesta misstänkta brotten ha skett i ett skyddsvärt område i Kiruna kommun. Här häckar fåglar som är unika i Sverige, enligt uppgifter i förundersökningen är det här den enda häckningsplatsen i landet. Även andra områden i Kiruna kommun är aktuella i åtalet. Till det kommer alltså Boden. Övriga platser som tas upp ligger på andra håll i landet.

Vid ett särskilt fastställt tillfälle i Norrbottens fjällvärld ska männen ha tagit ägg från tio olika bon. Männen ska ha transporterat dem och bearbetat dem. Det gäller bland annat den sårbara lappsparven, gök, blåhake och rödstrumpig piplärka. Även den sällsynta fjällabben ska männen vid ett annat tillfälle ha tagit ägg ifrån.

Åklagaren Christer B Jarlås hävdar att männen dessutom känt till att det är frågan om ett jaktbrott när äggen tagits ur bona.

Ruvande fåglar ska ha störts. Det gäller i vissa fall hotade, sällsynta eller annars skyddsvärda arter.

Enligt åtalet är brotten grova på grund av det, men också för att de skett under flera års tid. De har också skett vanemässigt, systematisk och med planering, anser Christer B Jarlås, kammaråklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

En av männen ska också ha sålt uppstoppade fåglar, en duvhökshona och ett sparvhökspar som ses som skyddsvärda arter. Brottet betecknas som grovt artskyddsbrott.

Det är frågan om ett omfattande utredningsmaterial. Polisen har förhört experter som har berättat om att ägg med avancerade mönster är unika till utseendet och hur störda fåglarna blir av människor under häckningen.

Husrannsakningar har genomförts och föremål har tagits i beslag. Kameror, datorer, läsplattor, usb- minnen, dvd:er, videor och bilder. Framförallt anteckningsböcker med noteringar om olika fynd. En anteckning om långt gångna ägg kan vara av vikt, eftersom det enligt polisens uppgifter inte går att se utan att hantera dem. Mejlkonversationer och kvitton från de aktuella resorna är också väsentliga i bevisföringen.

Till stor del handlar det om en bok om fåglar och ägg. I den finns mängder av bilder på bon med ägg i, som de aktuella männen tagit. I polisutredningen har mycken möda lagts ner på att reda ut vilka bilder som tagits på plats och vilka som tagits på annat ställe. På bild efter bild visar polisen att det är så kallade fejkbilder. Det vill säga att äggen har tagits ur bona, blåsts ur och lagts i ett annat bo. En av männen som står bakom boken är inte misstänkt för något brott, det gäller enbart bilder som de åtalade männen bidragit med till boken.

De insamlade äggen ska ha gått till männens samlingar.

När två av de åtalade männen kommer till friluftsbutiken på Öland för att köpa fågelböcker väcker de butiksinnehavarens intresse. Männen berättar att de ska titta på fåglar, bland annat rödlistad rödspov.

Det är när den ena mannen säger att den andre är hans ”spotter”, som butiksinnehavaren reagerar. Eftersom han även är ornitolog förstår han att det betyder att spottern ställer sig strategiskt för att se var fåglarna lyfter och landar, för att sedan guida den intresserade till boet. Det anser han inte vara lämpligt.

Enligt de tre männens advokater är det ett snårigt ärende.

En av männen har till viss del erkänt vissa gärningar.

– Han har ett brinnande intresse för det här och har inte gjort det här i vinningssyfte. Och han har sagt att vissa ägg var kalla när han tog dem. Det vi kan tänka oss är villkorlig dom, med hänvisning till likande mål, säger Göran Wiklund.

Den andre mannen förnekar brott.

– Jag har precis fått åtalet och har inte hunnit gå igenom det. Det är en av de mest krångliga stämningssökningar jag har sett. Men min klient menar att han har absolut inte gjort något fel, säger Fredrik Burvall.

Advokaten för den tredje mannen säger att han just fått handlingarna och har inte hunnit tala med sin klient ännu.

– Jag har varit upptagen så jag har inte hunnit träffa honom. Jag får återkomma när det närmar sig, säger Göran Lundvik.

Preliminära datum för rättegång är utsatta i slutet av november och i mitten av december. Totalt är det sex dagar.