I solsken och många människor på plats firades tornedalingarnas dag i Övertorneå. Under överinseende av bland andra försvarsminister Peter Hultqvist, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och överste Mikael Frisell, hissades den egna flaggan parallellt med den svenska.

– Det är femte gången vi firar vår flaggdag med en egen dag den 15 juli, säger Bengt Niska i sitt tal samtidigt som han hälsar de två statsråden särskilt välkomna.

De sade sig vara smickrade över inbjudan.

Artikelbild

| FLAGGHISSNING. Bengt Niska hissar meänflaggan under överinseende av bland andra Sven-Erik Bucht.

– När jag tänker på Tornedalen så tänker jag på att det är här det svenska och finska möts. Då jag var barn så åkte vi upp till norra Finland på somrarna eftersom jag har mina rötter där. Här i Tornedalen är brytningen mellan Sverige och Finland, men det är en mjuk övergång och ni ska känna stolthet för det och samarbetet, säger försvarsministern.

Han sade också att Sverige och Finland är under ”samma hot”.

– Drabbar det den ena så drabbar det den andre. Det är därför vi har det mest långtgående samarbetet med Finland när det gäller försvaret.

Landsbygdminister Sven-Erik Bucht som var på hemmaplan, menar att det är en helt annan stolthet i tornedalingarna nu jämfört med tidigare.

Artikelbild

| MEÄNFLAKU. Färgerna symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna.

– Vi rätar på ryggen på ett annat sätt mot tidigare här i Tornedalen. Meänkieli är på frammarsch och vi har en framtidstro.

Bengt Niska sade att myndigheten för minoritetsfrågor bör placeras i Tornedalen, och ville veta vad landsbygdsministern hade för uppfattning. Det ville Bucht inte svara på i dagsläget.