Sjökorten är anpassade för båtlivet och kan vara till stor hjälp när det kommer till att navigera på havet, större sjöar och kanaler. Sjökorten innehåller inte bara kartor, utan också information om till exempel vattendjup.

Hans Kempén, styrelsemedlem i Luleå Segelsällskap, menar att alla som vistas på vatten bör ha ett sjökort.

– GPS är bra att använda, men den kan fallera ibland.

De norrbottniska sjökorten är de första resultaten av Sjöfartsverkets nya och landsomfattande projekt Sjökortslyftet. Det innebär justeringar av strandlinjen, djupkurvor och djupsiffror på sjökorten. Projektet syftar till att göra sjökorten mer rättvisande. Sjökortslyftet inleddes i Haparanda 2016 och beräknas sträcka sig över fyra år. Projektet täcker kustlinjen hela vägen till norska gränsen på västkusten.

Sjöfartsverket tillhandahåller totalt 117 sjökort som täcker den svenska kusten och de större sjöarna. Sex av korten täcker Norrbottens kust.

Sjökorten i Norrbotten är i grunden baserade på 1960-talets medelvattenyta men de har uppdaterats kontinuerligt sedan dess. Korten går att köpa elektroniskt eller hos återförsäljare.

Sjökorten visar även sjömärkningar, som bryggor, öar, broar och leder för större båtar.

Sjömärkena kan förändras. De elektroniska sjökorten uppdateras löpande under säsongen när mindre förändringar upptäcks och behöver märkas ut.

– Det är viktigt att veta var man är. Sjökortet är som en orienteringskarta, det är väldigt bra att ha för att få ut det bästa av sjölivet, säger Hans Kempén, styrelsemedlem i Luleå Segelsällskap.