Bergsstaten beslutade på fredagen om att ge bolaget Copperstone Resources AB tillstånd att utvinna silver, guld, bly, koppar och zink i området Eva K nummer 1, runt en mil väster om Glommersträsk i Arvidsjaurs kommun. Tillståndet gäller i 25 år och brytningen ska ske i ett dagbrott medan malmen transporteras bort för bearbetning.

Den första ansökan lämnades in av bolaget North Atlantic Resources AB i september 2007. Flera överlåtelser av ansökan har skett sedan dess, innan beslutet togs den 10 november med Copperstone som sökande.

Länsstyrelsen konstaterade vid samrådsförfarandet, som avslutades 2014, att området är av riksintresse både för rennäringen och gruvbrytningen. Men när intressena vägdes mot varandra gavs samebyns intressen företräde, för att gruvbrytningen ansågs kunna medföra "mycket påtagliga negativa effekter".

Bergmästaren stödde gruvbrytningen på samebyns område, mot att man upprättade villkor till skydd för rennäringen. Avgörandet överläts till regeringen, som efter en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen förra året gav tillbaka avgörandet till bergmästaren som nu har granskat ärendet på nytt.

Villkoret är att koncessionshavaren årligen ska genomföra samråd med Mausjaur sameby för att "klargöra behovet av åtgärder och resurser för att motverka störningar" på rennäringen. Det finns ett samverkansavtal sedan 2012 och 2014 ställde sig samebyns företrädare bakom Eva-projektet, inom ramen för avtalet och de skyddsåtgärder som man enats om.

I länsstyrelsens nya yttrande i somras gav även de grönt ljus till brytning, med villkor som ska skydda rennäringen och miljön.

Norrbottens Media har på lördagen försökt nå företrädaren för samebyn för kommentarer.

Bergsstatens beslut kan överklagas till den 15 december.