– Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande beslutat att ställa sig bakom regeringens förslag, säger Fredrik Lundh Sammeli, S, riksdagsman från Luleå, och ordförande i utskottet direkt efter voteringen.

Onsdag den 3 maj fattar riksdagen det slutgiltiga beslutet, men han ser ingen risk att det skulle kunna stoppas. Även om några partier har reserverat sig är det en majoritet som är för.

Artikelbild

– Jag är väldigt glad att vi kan lägga den här lagförändringen på riksdagens bord. Den kommer att göra skillnad för väldigt många ungdomar, säger han.

När den träder i kraft den 1 juni kan ensamkommande ungdomar ansöka om ett fyraårigt uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet i Sverige. Det gäller även de ungdomar som går på språkintroduktion.

Både de som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och de som har fått ett beslut om utvisning med uppskjuten verkställighet till 18-årsdagen omfattas.

– Från utskottets sida har vi varit tydliga med att de ska omfatta alla de som sökte asyl i Sverige före den 24 november 2015 och har fått den här typen av beslut – även om de har överklagat till högre instans och hunnit fylla 18 år under processens gång.

Artikelbild

| Fredrik Lundh Sammeli, Luleå

Huvudsyftet med lagen är uppmuntra nyanlända att studera på gymnasienivå, förklarar han. Efter gymnasiet kan de ansöka om permanent uppehållstillstånd om de lyckas skaffa sig ett jobb inom sex månader.

Ur ett Norrbottensperspektiv – vad innebär förändringen?

Artikelbild

– Vi har ju en jättestor utmaning att ta vara på alla de människor som vill leva och bo i Norrbotten. Det här är en kategori unga människor som kommer att var viktiga för vårt läns framtid.

Vad gäller för dem som kom före 24 november men inte har fått någon utredning än och hinner fylla 18 år innan de får ett beslut från Migrationsverket?

Artikelbild

– Jag återkommer i den frågan.

Det har kommit kritik om att det missgynnar de som saknar skolbakgrund eller har svårt för sig i skolan – vad tänker du om det?

– Det här är ju ett lagförslag som omfattar såväl introduktionsprogram som gymnasium och det är en viktig förutsättning för att ge eleverna och deras lärare en möjlighet att göra ett bra jobb. Sedan har alla olika förutsättningar och olika lägen, men skolan ska ju kunna möta alla elever.