Djupt odemokratiskt, konstaterar föreningen Bis, Bibliotek i samhälle, i en ny omvärldsanalys.

Det är sekretariatet för en ny nationell biblioteksstrategi som har hämtat in analyser och synpunkter från forskare och organisationer.

På Författarförbundets önskelista över möjliga biblioteksförbättringar finns ”en rejäl genomlysning” av folkbibliotekens hantering av böcker som får statligt distributionsstöd. Tack vare stödet skickas cirka 700 titlar om året gratis till landets 290 folkbibliotek.

Ändå kommer böckerna inte alltid låntagarna till del. ”Det har kommit till vår kännedom att bibliotek väljer att dela ut den nyutgivna litteraturen som priser, alternativt säljer titlarna” skriver Författarförbundet.

Mellan 2015 och 2016 lades 13 folkbibliotek ner. Räknar man in även bemannade skolbibliotek och folkhögskolebibliotek förlorade Sverige 65 bibliotek på ett år.

Bis framhåller vikten av att ha nära till biblioteket och hänvisar till en undersökning i Huddinge som visar att de flesta biblioteksbesökare där bor blott 500 meter från utlåningsdisken. (TT)