När passagerarna lämnade den ombonade kupén och klev ut bland säckar och lådor på den halvfärdiga stationen i Haparanda visste de inte vad som väntade. Många kom aldrig vidare från den anspråkslösa, men strategiskt viktiga, svenska gränsstaden.

Det förekom rykten om att tyska officerare vid gränsposteringen doppade misstänkta personer i kemiska bad för att ta reda på om de hade osynlig skrift på kroppen. Kanske väntade en lönnmördare vid gränsen. Men en av resenärerna, bolsjevikledaren Vladimir Iljitj Uljanov, mer känd Lenin, brydde sig inte om detta. Han tänkte bara på revolutionen.

Om detta kan män läsa i en nyutkommen bok av den brittiska historikern Catherine Merridale: Lenins resa. Vägen till revolutionen 1917 (Historiska media). I handlingens centrum står den dramatiska tågresa genom bland annat Malmö, Stockholm, Boden och Haparanda som för exakt hundra år sedan förde Lenin och 30 medresenärer från exilen i Schweiz till den dåvarande ryska huvudstaden Petrograd.

Det var resa som den tyska krigsledningen i hemlighet arrangerat i ett försök att destabilisera tsarväldet och slippa det tvåfrontskrig man hade hamnat i med Ryssland på ena sidan och Frankrike och Storbritannien på den andra. Som ledare för Rysslands mest militanta revolutionärer var den landsförvisade Lenin en lämplig upprorsman att stödja i syfte att underminera fienden. Lenin tog även emot ekonomisk uppbackning – det ökända tyska guldet – för sin verksamhet.

Strategin var riskfylld. Lenins variant av revolution hotade redan på Berlins gator. Som Winston Churchill skildrat så kunde stödet även slå tillbaka: ”Det var med viss bävan som de gav sig på Ryssland med det gräsligaste av vapen. De forslade Lenin i en plomberad vagn från Schweiz till Ryssland som en pestbacill.”

Sett ur tyskt perspektiv lyckades planen över förväntan, åtminstone på kort sikt. Bara två år efter de första tyska miljonerna utbetalades till bolsjevikerna var tsaren störtad och revolutionsledaren Lenin hade dragit Ryssland ut ur kriget. Ur ett bredare perspektiv var konsekvenserna fruktansvärda. Efter en blodig statskupp och ett fyra år långt inbördeskrig etablerade sig den kommunistiska diktaturen med miljontals dödsoffer på sitt samvete.

Hur hade 1900-talet gestaltat sig om ödets fingrar styrt annorlunda under några vinter- och vårmånader 1917? Det är alltid vanskligt att ägna sig åt kontrafaktisk historieskrivning. Men som Catherine Merridale beskriver stämningen i boken så var ledargestalten Vladimir Lenin helt oundgänglig för det kommunistiska maktövertagandet.

Om ändå Lenins tågresa hade tagit slut i Norrbotten.