Det kommunala bostadsbolaget i Boden hoppas att avgiften ska minska trycket på gästparkeringarna, förhoppningsvis även minska på antalet felparkeringar och öka möjligheterna till en tillfällig p-plats för de boende. Avgiften kommer att tas ut på alla områden förutom Harads.

Det är Q-park som kommer att stå för driften och servicen.

Bilisterna kommer att få betala fem kronor per timme, alternativt 30 per dygn.

Kiruna kommun tar ut någon avgift för bilister som nyttjar gästparkeringar i bostadsområdena.

– Vi tillämpar 24-timmarsregeln kostnadsfritt, skriver Kirunabostäders pressinformatör Emma Wodén.