Kommunstyrelsens beslutet ska dessutom klubbas av kommunfullmäktige innan det blir slutgiltigt.

Förskoleutredningen innebär att man minskar antalet platser per förskoleavdelning till 15. Det betyder att man måste bygga till förskolor, avveckla några och bygga helt nya. En av de förskolor som majoriteten i utbildningsnämnden vill lägga ned är Perbackens förskola. Både i SvartbjörnbynochBuddbyn har man protesterat mot förslaget.

På måndagen hade kommunstyrelsen sammanträde. Kommunalrådet Inge Andersson (S) kom då med ett nytt förslag:

Artikelbild

| HALV SEGER. "Det är en halv seger", sa Torbjörn Lidberg (S). Han lyssnade när kommunstyrelsen hade sitt sammanträde. Han deltog inte i beslutet.

– Förändringar i förskolestrukturen som planeras efter 1 januari 2020 ska underställas kommunfullmäktige senast den 30 juni 2019. Det innebär att vi inte lämnar fritt för utbildningsförvaltningen att verkställa strukturella förändringar, utan att gå tillbaka till fullmäktige och få saken prövad. Det är svårt att sia fyra år fram i tiden när vi inte vet vad som händer med behovet av förskoleplatser i de olika områdena, sa han.

Det innebär att samtliga förskolor som föreslogs skulle avvecklas räddas tillsvidare. Förutom Perbacken berör det Torpgärdans förskola, som först från och med i höst ska utökas med en avdelning för att sedan eventuellt läggas ned från och med 2020. Tanken är att lägga ned förskolorna i Heden, Hamptjärnmoran och Trångfors och ersätta dem med en helt ny förskola med fem avdelningar från och med 2021.

Olle Lindström (M) anser att förskoleutredningen innebär en väldig centralisering.

– Det är några förskolor kvar ute i byarna, men inte många. När det gäller Perbackens förskola att det är ett lämpligt område att ha förskolan kvar. Det är bra lokaler och ligger tvärs över gatan från skolan. Sedan har vi ett antal barn ute i Buddbyn. Vi bifaller utredningens förslag med ett undantag och det är att Perbackens förskola ska vara kvar, bibehållas och utvecklas istället för att avvecklas.

Rasmus Joneland (V), Lili-Marie Lundström (C) och Robert Lund (SD) ställde sig bakom moderaternas krav. Oppositionen reserverade sig till förmån för Olle Lindströms förslag.

Torbjörn Lidberg, ordförande i S-föreningen i Svartbjörnsbyn, tycker ändå att det var en hygglig kompromiss.

–  Men jag hade varit mer nöjd om man hade tagit oppositionens förslag, att ta bort avvecklingsbeslutet helt och hållit och utveckla Perbacken. Det hade varit optimalt. Jag ser det här som en halv seger och man har jobbat bra i byn, Svartbjörnsbyn och Buddbyn. Byarna är ihopbyggda numera och har jobbat brett politiskt för att det inte ska bli någon politisk låsning. Det har visat sig vara väldigt bra. Från att man i stort sätt var eniga i utbildningsnämnden, bara moderaterna var emot, har man nu börjat ändra sig. I mitt parti har man gjort en halv omvändning.

Enligt Torbjörn Lidberg är det på gång en stor generationsväxling i Svartbjörnsbyn.

– Där måste man tänka om när det gäller upptagningsområdena, alltså att man inte har olika upptagningsområden för skolan och förskolan. Buddbyn ingår i skolans upptagningsområde till Svartbjörnsbyns skola. Man han en annan indelning för förskola och där måste man tänka om.