I en tjänsteskrivelse föreslår kommunchefen Lena Ekh att Haparanda stad överlämnar en skulptur till Torneå stad i samband med Finlands 100-årsjubileum.

Kommunen har redan tagit fram ett förslag till skulptur som i så fall skapas av konstnären Susanna Sivonen.

Den tilltänkta skulpturen är designad som en enorm klocka som ska visa båda ländernas tid, samtidigt som den har ett stort solur som även tillåter naturen att svara på frågan om vad klockan egentligen är.

Notan? 400 000 kronor.

– Det här är inte beslutat ännu, utan det är ett förslag till beslut som kommunchefen Lena Ekh har tagit fram, säger kulturchefen Jytte Rüdiger och fortsätter:

– Men vi har planerat en gåva sedan tidigare. Först var idén att få järnvägsbron belyst, men det fick vi inte beviljat medel till. Vi fick tänka om och uträtta förslag på vad gåvan kan vara. Det ska finnas symbolik för Haparanda och det delade över gränsen. Då kom förslaget från Susanna Sivonen om en struktur som har med tid och annat att göra som har den symboliken.