"Migrationsverket gör stor skillnad i bedömningen av barn och vuxna", säger hans juridiska ombud, Sabrina Suikki.

Advokat Sabrina Suikki företräder Hassan Khavari, men hon är noga med att påpeka att hon inte kan uttala sig i det enskilda fallet. Enligt Migrationsverket är det inte sannolikt att Hassan Khavari riskerar att dödas av de talibaner som dödade hans pappa. Han riskerar inte heller att utsättas för något som kan kopplas till andra flyktinggrunder. Han anses därför inte vara flykting och kan inte få något uppehållstillstånd av den anledningen. Enligt Migrationsverket är det inte heller sannolikt att det finns en personlig hotbild mot Hassan Khavari.

Migrationsverket konstaterade däremot i sitt beslut att han saknar någon vuxen person som kan ta emot honom om han återvänder. För att barn ska kunna utvisas till Afghanistan måste det finnas ett ordnat mottagande. Hassan Khavari var ett barn när beslutet om att han skulle utvisas meddelades och Migrationsverket skriver att det fanns hinder mot att utvisa honom av det skälet. Men eftersom det var ett hinder som försvann på hans 18-årsdag räckte det inte för att bevilja honom uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen beslutade som sagt att inte bevilja någon prövning.

– Det är sällan det är möjligt. Det krävs att det finns en särskild rättsfråga att pröva, eller att någonting har blivit allvarligt fel i handläggningen, säger Sabrina Suikki.

Är Migrationsöverdomstolen den sista instansen?

– Ja, för att pröva asylansökan. Sedan kan man ju överklaga till Europadomstolen om man anser att något har blivit fel i rättsprocessen. Det går också att ansöka om verkställighetshinder av utvisningsbeslutet och begära en ny prövning hos Migrationsverket. Men då krävs det att det har framkommit nya omständigheter och att det finns giltiga skäl till varför dessa omständigheter inte har tagits upp tidigare, säger Sabrina Suikki.

Hassan Khavari skulle kunna komma att omfattas av det nya lagförslaget om att ensamkommande ska få rätt att gå klart gymnasiet i Sverige, om hans utvisningsbeslut inte verkställs innan lagen eventuellt träder i kraft. Lagen väntas bli verklighet i juni, om riksdagen röstar igenom den.

– Vi vet ju inte ännu hur lagen kommer att se ut än, därför har jag svårt för att uttala mig om den, säger Sabrina Suikki.