Gunnarsby-bygden har många gånger om visat att nej inte är ett alternativ. De har haft inflyttning till området och fler vill flytta dit, men det saknas bostäder. Något som Norrbottens Media tidigare har skrivit om.

Läs mer: Jakten på bostäder - Gunnarsbyn

Råek, Råne älvdals rådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening, var en av 15 nominerade och därför speciellt inbjuden till konferensen 250 möjligheter, som arrangeras av länsstyrelsen i Jönköping. Det är en årlig nationell konferens, som belyser urbaniseringens utmaningar och lyfter utvecklingsmöjligheter på olika platser. Talare under konferensen i år är bland andra Po Tidholm, Lotta Gröning och Johan Hakelius.

Jenny Engström åkte dit tillsammans med Lisa Brusewitz, som arbetar på Servicepunkten. Hon administrerar bland annat föreningens hemsida och är bygdetidningens redaktör.

Blekinge skärgård fick första priset och Råek och Örnsköldsviks kommun fick hederspriser.

Motiveringen till utnämningen är: "Råek har under lång tid jobbat strategiskt och målinriktat med att säkra och utveckla servicen i bygden. Det finns ett starkt engagemang för att delta i föreningens arbete både från privatpersoner och från förenings- och näringslivet. Man fokuserar på att öka attraktiviteten och möjligheter för boende. Därför arbetar föreningen intensivt med att finna bostadslösningar till de familjer som vill flytta till bygden, vilket omfattar både ny- och ombyggnationer."

– Jag är jätteglad, säger Jenny Engström. Det är fantastiskt kul. Det här är också ett kvitto på det arbete som har skett på Råek under flera år. Föreningen bildades 1999 och man har under lång tid jobbat strategiskt med utveckling och att säkra servicen på landsbygden. Nu kommer det nya möjligheter till utveckling. Det är ju människorna som bor i Gunnarsby-området som bidrar till allt det här.

I och med nomineringen visste de att de hade chansen att få pris, men Jenny Engström tycker att även alla de nominerade är vinnare.

– Det är ett fantastiskt initiativ. När man är här på den här konferensen inser man att det finns så många otroligt duktiga och engagerade människor. De är så inspirerande, så man tänker att det finns mycket mer vi har att göra.

Tar ni med er några idéer hem?

– Ja, det gör vi. Nu måste vi börja bygga bostäder. Vi ser att det är fullt möjligt. Det sker på andra ställen som är lika små som vi är och det finns människor som vill flytta till vår bygd.