Hon berättar att staten 2008 lade om det statliga tandvårdsstödet i Sverige. Det reglerar tandvårdstaxorna ute i landet både hos offentliga och privata vårdgivare.

– Det var bra till många delar, men det saknade skydd för de patienter som av olika skäl behöver komma till oss regelbundet för att få stödbehandlingarna när man har ökad risk för försämrad munhälsa på grund av sjukdomar eller medicineringar. De patienterna föll mellan stolarna.

2013 utökade därför staten tandvårdsstödet med ett särskilt tandvårdsbidrag, som innefattar patienter med sjukdomsrisk på grund av medicinering eller sjukdom.

– Patienterna som omfattas att det stödet måste komma till oss och ta ett salivprov för att bevisa muntorrhet. Det är 14 olika grupper i det här tandvårdsstödet. Det är olika regler för de här grupperna, men just när man står på medicinering och är muntorr, då har staten bestämt att man med ett salivprov måste visa att man fortsatt är muntorr.

Maria Pettersson säger att det också ska framgå i journalen att man tar ett läkemedel, som gör att man blir torr i munnen.

– Jag har försökt att förklara för Henning att staten har satt de här kraven för att man ska få förmånen och det är en fin förmån. Vi är jätteglada att den kommit till och jobbar stenhårt för att identifiera patienter som har rätt till stödet. Det är vår stora utmaning och det är ett gemensamt ansvar. Så det är även viktigt att patienterna berättar så alla, som har rätt till stödet får det.

Maria Pettersson säger att de inte kan göra något åt de krav som staten ställer och hon har därför rått Henning Wahlström att vända sig till sin patientförening för att därigenom ifrågasätta varför de som behöver sin medicin resten av livet och är muntorra ska behöva ta prov var fjärde år.

– Patientföreningarna är en jättebra lobbygrupp och utgör det bästa sättet att kunna påverka saker som vi inte själva kan rå på.