• torsdag 27 april 2017
  • Mediesällskapet
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Karriär i norr
  • Lokus
  • Lohts
Vädersponsor:

Regeringen fattar beslut om rotavirusvaccin

Medicin

Ett vaccin mot rotavirusinfektion, en mag-tarminfektion som orsakar magsjuka hos små barn, bör ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, enligt Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationen lämnades i dag till regeringen och följer på en tidigare remissrunda där merparten var positiva till ett nationellt vaccin mot rotavirus.

Myndigheten har bedömt att vaccinet uppfyller alla kriterier i smittskyddslagstiftningen. Beslutet utgår också utifrån kunskapsunderlag om hur vanlig och allvarlig sjukdomen är, hur effektivt vaccinet är, samt hälsoekonomiska och etiska aspekter.

Vaccinet ges i droppar och används i USA, Finland och Norge. I Sverige har Jönköping och Stockholm börjat erbjuda barn vaccinering.

Det är regeringen som fattar beslut om eventuellt införande i vaccinationsprogrammet.

 
 
  • Mest läst på Kuriren.nu
  • Senaste nytt
  • TT
Skicka in ditt klipp!