Ledarskribenten Mathias Bred påstår (5/12) att ”Någon räknade ut att Arbetsförmedlingen förmedlar ett jobb per anställd tjänsteman i månaden.”. Den uppgiften stämmer inte. I så fall skulle Arbetsförmedlingen i Norrbotten endast förmedla knappt 3 000 jobb per år. Men verkligheten är bättre än så.

Fram till slutet av oktober har över 13 000 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Norrbotten registrerats till någon form av jobb. Hittills i år har över 3 000 utrikesfödda, cirka 3 000 ungdomar och omkring 2 400 personer med någon form av funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga registrerats till någon form av jobb.

Bred undrar också vart pengarna går. Av Arbetsförmedlingens budget på 77 miljarder går 27 till arbetslöshetsersättning som A-kassa, 14 till företag som anställer personer med funktionsnedsättning, 6 till arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa länge och 6 till nyanlända för att lära sig svenska och få ett jobb.

Nära 15 miljarder går till bland annat köp av tjänster av privata matchningsföretag och utbildningar som vi gör i samarbete med arbetsgivarna. Drygt 8 miljarder går till administration och löner för våra 14 500 anställda.

Jag välkomnar både granskning och debatt, men uppskattar om uppgifterna där vi omnämns är korrekta.