Styrelseledamöterna Uwe Raffalski, Åsa Isaksson-Hedlund, Helena Sturk och Madeleine Baas avgår i ett bräde med omedelbar verkan från styrelsen i Kiruna ridklubb. Upprinnelsen ligger framförallt i hanteringen av hur man hanterat svåra konflikter på arbetsplatsen, men även klubbens dåliga ekonomi och att klubben är hotad av konkurs.

– Vi har olika åsikter om hur klubben ska komma ur sitt arbete och komma ur krisen vi har, säger ledamoten Uwe Raffalski.

Det är med hårda ord ledamöterna lämnar sina poster. I en skrivelse till styrelsen står bland annat att de av moraliska överväganden inte kan fortsätta arbetet i den nuvarande styrelsens sammansättning och att styrelsen behandlar personalen respektlöst.

Artikelbild

| KIRUNA RIDKLUBB. Turbulens inom syrelsen då fyra ledamöter har hoppat av.

Bakgrunden är arbetsmiljön i stallet och sedan i våras finns en anmälan hos arbetsmiljöverket från det regionala skyddsombudet. I anmälan står att det förekommer mobbing, utfrysning och förtal på arbetsplatsen samt att det saknas policys och handlingsplaner.

Klubbens ordförande Sandra Asp skriver i ett svar till skyddsombudet att det har funnits en svår konflikt anställda sinsemellan och även mellan anställda och arbetsgivaren. Ett problem med att kunna jobba med frågan ska ha varit att den föregående styrelsen inte hade lämnat efter sig information till den nya styrelsen. Asp menade även att den dåliga arbetsmiljön berodde på avsaknad av ledarskap.

Raffalski inte kommentera i sak då det rör personalärenden utan hänvisar till informationen som finns i anmälan till arbetsmiljöverket.

– Jag tror inte att man ville sopa problemet under mattan, men vi som lämnade styrelsen hade valt att uppmärksamma det mer. Jag personligen håller inte med om att problemet är att den gamla styrelsen inte har överlämnat ordentligt dokumentation, säger Uwe Rafalski.

Artikelbild

| MOBBING. Hos Arbetsmiljöverket finns en anmälan om att mobbing och utfrysning på stallet.

I skrivelsen från ledamöterna till styrelsen skriver de även att "vi förstår dessutom att klubbmedlemmarna i sin majoritet i olika grader är antingen nöjda med situationen, har accepterat att en ridklubb ska vara en klubb för tuffa beteenden, eller av rädslan för utfrysning inte vågar träda fram för att påtala missförhållanden."

Raffalski säger att han är bunden av sekretess och därför inte kan uttala sig om det senaste styrelsemötet, men bekräftar att de inte har kvar förtroendet för styrelsen.

– Vi har olika åsikter om hur klubben ska komma ur sitt arbete och komma ur krisen vi har. Vi har även olika syn på vilka förutsättningar styrelsen har haft. Vi hade även föreslagit en annan utveckling för klubben men det kan jag inte gå in på, säger Uwe Raffalski.

Ridklubbens ordförande Sandra Asp hänvisar i ett sms till vice ordförande Lars Poromaa som skriver att han inte kan kommentera enskilda ärenden och att de har sekretess i styrelsen.