Vid årsskiftet slogs forskningsinstituten Innventia, SP och Swedish ICT samman och bildade RISE. Nu satsar institutet, med 2 200 medarbetare, på att stötta små och medelstora företag (SMF) i Norrland.

Adam Wikström är företagsrådgivare och ansvarar för RISE första regionkontor som nyligen öppnat i Skellefteå. Han är civilingenjör, doktor i hållfasthetslära och har själv drivit företag inom livsmedel, teknik och transport. Hans roll är nu att finnas på plats i det regionala innovationssystemet och att sy ihop samarbeten som gynnar de lokala företagen.

– Ofta saknar små företag tillgång till forskare, ingenjörer, laboratorier och testanläggningar som krävs när nya produkter ska utvecklas. Vi erbjuder allt detta i nära samarbete med LTU Business, säger Adam Wikström.