Två flugor skulle slås i en smäll. Skötseln av skogsområden är eftersatt och nyanlända som har kommit till Övertorneå står utan jobb. Då startade kommunen, tillsammans med myndigheter och näringslivet, igång projektet "Skoglig försökspark och integrationsarena". Satsningen har kostat drygt fyra miljoner kronor, varav 250 000 kronor kommer från kommunen. Nu har den börjat ge resultat.

– Under våren har vi hållit i en röjsågskurs där i slutändan tio personer tog kursen. Tanken är sen att jobba vidare, att några kanske kan ta motorsågskörkort också. Men det råder lite brist på enkla jobb. Att röja är ett relativt enkelt jobb, ett bra förstajobb för många om man har intresset för det, säger Anna Andersson, Projektledare på Övertorneå kommuns tillväxtenhet.

Förutom tio SFI-elever har även tio gymnasieungdomar tagit röjsågskörkortet.

Finns det jobb för dem?

– De behöver träna lite mer, jag hoppas att vi via markägare eller kommunens mark kan hitta skog där de kan börja jobba tills de blir mer professionella. Det är ofta entreprenörer tar in arbetskraft från utlandet så det är hög konkurrens där och därför behövs det mer träning innan de tar sig in på den marknaden, säger Anna Andersson och fortsätter:

– Men det finns ett stort röjningsbehov. Skogarna är väldigt eftersatta i röjning, det gäller bara att skapa arbetskraft för att röja de här skogarna.